Rozsviť


Přeložit tuto stránku.

Special thanks to Rainbird for the translation

Rozsviť je logický rébus s jednoduchými pravidly a náročnými řešeními.

Pravidla jsou prostá. Rozsviť (Akari) se hraje na čtvercové mřížce. Mřížka obsahuje jak černá, tak bílá pole. Cílem je umístit do mřížky žárovky tak, aby bylo osvětleno každé bílé pole. Pole je osvětleno žárovkou tehdy, jsou-li ve stejném řádku nebo sloupci a není mezi nimi žádné černé pole. Navíc, žádná žárovka nesmí osvětlovat jinou žárovku.
Některá černá pole mají vepsaná čísla. Číslo v černém poli značí, kolik žárovek k tomuto poli přiléhá stranami.
Levým kliknutím umístíte na pole žárovku. Pravým kliknutím je označíte X.

Video Tutorial
Skrýt pravidla
Rozsviť

Q. Co mám dělat? :) 
A.
  Všimněte si - všechny bílé čtverce jsou osvětlené. 
Q. K čemu jsou ta čísla? 
A. Každé číslo značí, kolik přesně žárovek má být umístěno v sousedních polích (pouze svislí a vodorovní sousedé).
Q. Co není dovoleno? 
A.                    

Další logické hry:

cz.puzzle-light-up.com
Disable Side Ad & Rotation